Aggregate and asphalt plant systems

Get the best price quote: Get Quote
Get an offer to get the latest price information.
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP44575
Address information
Turkey /Kocaeli /Korfez
Short description Aggregate and asphalt plant systems

Product description

Quick Details

Aggregate and asphalt plant systems

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Simge Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı M.Nezir GENCER' in 1978 yılında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'ndeki görevinden ayrılarak Bursa'da şahıs şirketi olarak SİMGE İNŞAAT kurması ile doğmuştur.
SİMGE-İNŞAAT 1988 yılına kadar Türkiye genelinde başarı ile çok sayıda yol inşaatı, sanat yapıları, içme suyu ve kanalizasyon inşaatı, içme suyu göleti inşaatı, arıtma tesisi ve bina inşaatı projeleri gerçekleştirmiştir.
1994 yılında aynı kadro SİMGE MAT olarak özellikle kent içi yol yapımı, bitümlü sıcak karışım üretimi ve uygulamaları ile de sürdürmeye başlamıştır.
SİMGE MAT edindiği bilgi beceri ve deneyimlerini kullanarak konusunda kısa zamanda başarılı projeler gerçekleştirmiştir.
SİMGE-MAT kendi alanında gelişme ve büyüme stratejisine uygun olarak yapılanmış, işyerlerini, taş ocakları, agrega ve asfalt üretim tesisleri, iş makinesi parkı, taşıma araçları parkını buna uygun olarak yenilemiş ve genişletmiştir.
Yönetim ve organizasyon yapısı da bu gelişme ve büyümeye uygun hale getirmek üzere teknik personel ihtiyacını belirlemiş ve nitelikli personel ile yeniden yapılanmıştır.
Simge-Mat ürünlerinin kalite düzeylerini sürekli iyileştirmek, üretim teknolojileri ve üretim kapasitesini arttırmak, insan kaynakları, çevre sağlığı gibi konulardaki hedef ve stratejilerine uygun olarak misyonu ve vizyonu doğrultusunda yolunda kararlılıkla ilerlemektedir.
Simge Grup Şirketlerinden E-MAK Makine Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi olarak 1992 yılında yine Mehmet Nezir Gencer tarafından asfalt üretimi ve müteahhitliği yapan grup şirketlerinin ihtiyacı olan iş makinelerini üretebilmek amacıyla kurulmuştur.
1998 yılına kadar yol yapımında kullanılan Asfalt Kesme Makinesi, Finişer gibi çeşitli makineler üretmiş ve Simge Grup şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmıştır.
Daha sonra yurt dışından yüksek fiyatlarla ithal edilerek kullanılan ve E-MAK tarafından üretilebilmesi için hiçbir engel olmayan ilk asfalt plenti üretimini gerçekleştirmiş ve kullanıma almıştır.
İlk üretiminin beklenenin üzerinde başarı sağlaması üzerine diğer kuruluşlara da sunulabilecek üretimler yapmak üzere yapılanma stratejisi oluşturulmuş uygulamaya alınmıştır.
Bu strateji doğrultusunda, ulusal ve uluslar arası pazar araştırmaları yapılmış, fabrika binası ve üretim ve montaj alanı ihtiyaçları belirlenmiş ve uluslar arası bir şirket olma ve sektörde ilk üçe girme hedefi doğrultusunda stratejilerini belirlemiştir. Yönetim ve organizasyon yapısı da bu stratejiye uygun hale getirilmiş, üretim teknolojisi ve artan ihtiyaca uygun olarak, makine parkı genişletilmiş ve üretime başlanmıştır.
E-MAK ürün çeşitliliği, ürün teknolojisi, ürünlerinin kalite düzeyleri, üretim teknolojileri ve üretim kapasitesi, insan kaynakları gibi konulardaki hedef ve stratejilerine uygun olarak gelişme büyüme ve dünya markası olma yolunda yolunda kararlılıkla ilerlemektedir.
ÜRETİM VE PAZAR
Simge-Mat, Simge Koca-Falt, Simge İz-Falt
Hali hazırda;2.000.000 ton/yıl agrega üretim,
750.000 ton/yıl BSK üretim,
1.000.000 ton/yıl uygulama
kapasitesi olan bu şirketlerimiz kurulu oldukları ve komşu il ve ilçeler ile resmi ve özel sektör kuruluşlarına hizmet vermekte, satış ve pazarlamayı kendi kadroları ile yapmaktadır.

Hali hazırda 1.000 ton / yıl saç işleme kapasitesi, olan E-MAK ürünlerini yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerine Simge Grup içinde yer alan Pazarlama Şirketi Simge-MAK aracılığı ile satmaktadır.

E-MAK 1998 den bu yana yaptığı üretimlerinin önemli kısmını bir kısmını yurtdışı (Avrupa, Asya, Afrika) müşterilerine, bir kısmını da yurt içi müşterilerine , bir kısmını ise Simge Grup içinde yer alan şirketler için gerçekleştirmiştir.


Grubumuza Bağlı Şirketlerimizin Faaliyet Alanı ve Konusu
Şirket
Kuruluş Yılı
Faaliyet Alanı
Faaliyet Konusu
Simge İnşaat
1977
Bursa-Güney Marmara
Alt Yapı, Gölet, Baraj, Bina İnşaatı
E-MAK
1992
İç ve Dış Pazar
Agrega ve Asfalt Plentleri İmalatı
Simge-Mat
1994
Bursa-Güney Marmara
Yol İnşaatı, Asfalt ve Mıcır Üretimi
Simge Yakpa
1995
Gruba Bağlı Şirketler
Lojistik Destek
Simge İzfalt
1997
İzmir-Ege Bölgesi
Yol İnşaatı,Asfalt ve Mıcır Üretimi
Simge Kocafalt
2001
Kocaeli-Kuzey Marmara
Yol İnşaatı, Asfalt, Mıcır ve Mermer Üretimi
Simge MAK
2001
İç ve Dış Pazar
Asfalt ve Yol Makineleri İç ve Dış Satımı


HİZMET ALANLARIMIZ
Asfalt ve Yol makineleri üretimi pazarlama ve ihracatı
Bütün Yıl, Gece ve Gündüz, Dünya Standartlarına uygun B.S.K. (Bitümlü Sıcak Karışım) Asfalt Üretimi.
Yol, Park ,Alan,Tesis ve benzeri mekanların Alt ve Üst Yapı İnşaatları.
Yol,Park,Alan,Tesis ve benzeri iç ve dış mekanlara B.S.K (Bitümlü Sıcak Karışım) Asfalt Kaplaması.
Bina İnşaatı.
Çevre Düzenlemesi.
Baraj ve Gölet İnşaatları
Liman İnşaatları
Alt ve Üst Geçit İnşaatları
Asfalt Makineleri İmalatı
Asfalt Uygulaması ve Çevre Düzenlemesi konularında Belediye ve benzeri kurumların teknik elemanlarına Eğitim ve Danışmanlık hizmetleri.

EĞİTİM ÇALIŞMALARIMIZ

AR-GE çalışmaları
ISO çalışmaları
Hizmet içi eğitim çalışmaları
Belediyeler,Üniversiteler,T.C.Karayolları ve ilgili kuruluşlarla yapılan toplantı,seminer, konferans gibi eğitim çalışmaları
Uluslararası eğitim ve iletişim çalışmaları

Company Info

Simge Mat Madencilik Asfalt Tic. ve San. AS.

Main Office
KÜÇÜKTEPE MEVKİİ YUKARI HEREKE
Korfez / Kocaeli /
Turkey
Telephone: 0 262 515 52 88
Fax: 0 262 515 52 87

Main Office Kocaeli / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Date of Establishment 1978
Website http://www.simgegroup.com.tr/
Business Type Service Provider
OSB